Arolwg athrawon a chynghorwyr

0%
 

1. Mae cymryd rhan yn yr arolwg hwn yn wirfoddol. Os ydych yn cymryd rhan, byddwn yn gofyn i chi am yr wybodaeth ganlynol:

• O ble'r ydych yn dod yn y DU a pha fath o gynghorydd ydych chi.
• Eich profiad o wefan Darganfod Prifysgol a gwefannau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad eraill.

Os ydych yn dymuno rhoi mwy o adborth i ni ar wefan Darganfod Prifysgol, gallwch hefyd nodi eich manylion cyswllt. Mae gwneud hyn yn wirfoddol, a thrwy nodi eich manylion cyswllt, rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi i gymryd rhan mewn ymarferion adborth am wefan Darganfod Prifysgol yn y dyfodol. Am ragor o wybodaeth am sut y bydd yr wybodaeth bersonol rydych yn ei chyflwyno'n cael ei chadw a'i defnyddio, efallai y byddwch am ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd llawn, sydd ar gael yma.

Drwy glicio ar y botwm isod, rydych yn cytuno i gymryd rhan yn yr arolwg hwn. *